Digital Printing Blog

Working with Photoshop - verktyg , tolls

This is a beginners level tutorial on how to use layers, adjustment layers and layer masking in Photoshop. If you've been confused by layers or layer masking and want to go back to basics then this is the video for you.

Andra avsnittet i min videoserie om Photoshop för nybörjare. I detta avsnittet går vi igenom det grundläggande om lager och hur man skapar en lagermask för att till exempel maskera bort något ur en bild.

grunderna i Photoshop! I detta avsnittet går vi igenom grunderna i att använda Klonstämpeln och Smart Lagningspenseln.