Digital Printing Blog

Photoshop Filter Övning

Hej!
Här hittar ni en övning som är tänkt för att lättare hitta i photoshop, samt bekanta sig med Photoshop-effekter. Kan vara  m. användbar senare för att jobba med original för digitaltryck. 

Gör så här;

-ta fram en bild eller original
-experimentera med funktioner i Photoshop.
Det flesta av funktioner hittar du i Photoshop under "FILTER / Artistic".

Se  nedan på exempel.

filter.jpg

Den första bilden nedan är min originalbild som jag utgick ifrån. Du kan använda den för övningen eller hitta en egen bild. Andra bilder som följer visar exempel på ändringar i bilden med användning av FILTER i photoshop. Gå genom samma funktioner på din egen bild.

Den andra i raden av bilder nedan är förändrad med funktionen "STAINED GLASS" (lite otydligt på bilden)

Lycka till°

ex2.jpg
ex7.jpg