VEDIC ART

Inspired Creative Expression- Vedic Art Course first level And continuation course. PILZEN /CZECH REPUBLIC / 2018 times to come

With artist Joanna Bodzek

Text in Czech Below!!

To convey the idea of Vedic Art best, let me quote Curt Källman, its author:
”Vedic Art does not teach anyone how to paint - No - Vedic Art is a way to remember how to paint.
And not only to remember how art can be created. From the very beginning, when we hear about the seventeen Vedic Principles of Art, we begin to remember the whole story of life. From where we come, and where we are going. 
Vedic Art contains a navigation map. Use the compass You have in Your brain and find the way to the chamber of peace in Your heart. 

Then - when You dip Your brush in light, space and bliss, eternity will be pictured. 
When You enter into Your work of art - in Your self-referral dialogue - You will find the code of how life can be lived and how a piece of art can open doors in heaven and on earth."

Vedic Art can be compared to mindfulness training but it happens through art and creative act.
It is an excellent option for many people who are looking for a method that is reflective and expressive at the same time, in order to bring together both serenity and dynamism.
For people who have problems with being still over long periods of time, feel stressed restless or just looking for a creative although meditative way of fearless expression, this method is also a great fun!.

Vedic Art is a method and an entirely new option for the artist (both the intrepid and the inexperienced) to work in an atmosphere that is conducive to FEARLESS EXPRESSION and FLOW. 
It is a spontaneous painting method made to make you aware of everything about YOU and the life you create. It is a knowledge about Art itself and about how to achieve fullness/plenitude in your life and your art! It highlights the talents and your strong sides. It wakes up the confidence within you to live your life fully! It shows you the problems you unconsciously create everyday and it allows you to change them quickly while experiencing fun during painting your own canvas. After completing the course, you will have the permanent tools to continue your development and to make your deepest dreams come true.

Myself, despite over 30 years of creative work and previous art education, already after first few days at my first Vedic Art course, I felt that I created a new freer way, and that my productivity and joy raised as a result, some lengthy emotional problems have resolved in a strong presence , In a experience of NOW and beyond the limitations of intellect.
I love to travel and this is a fantastic journey that takes place within oneself. The creative process and my work reflected things to me that makes me surprised by myself...time after time. And.. I don't  need more than one room, staffli, paper and some colours to continue. Thank You Vedic Art :)

I'm so grateful for the opportunity to bring this experience on to you.

For all details, practical information contact me by email

The foundation course fee is 200 euro /180 if you are from Pilsen.

English language is the main language but we can have teaching in Polish if required.

 

VEDIC ART kurz
11. – 18. 8. 2017
Plzeň zastávka, Přeštická 4

Vedic Art vás nenaučí malovat. Vedic art je metoda, která vám pomůže vzpomenout si jak svobodně tvořit. 

Výtvarný kurz vedený umělkyní Joannou Bodzek (Polsko/Švédsko).
Védské umění je podobné praxi všímavosti, ale k uvědomění sebe sama a větší pozornosti vás vede prostřednictvím umění a tvorby. Je to metoda, která přináší zároveň klid i dynamiku, reflexi i expresivitu. Pomůže vám uvolnit se od stresu, zbavit se strachu z vlastního projevu, nabídne meditativní cestu i velkou zábavu. Metoda může být zajímavá jak pro umělce, tak pro lidi bez jakýchkoliv zkušeností. Nabízí práci v atmosféře odvahy a bezstarostného proudění…
Základní kurz je úvodem do 1...7 principů, které vám pomohou rozvinout vaši schopnost tvořit svobodně a bez omezení, která doprovázejí většinu tradičních výtvarných kurzů. Paralelně bude probíhat pokračující kurz pro loňské účastníky základního kurzu.

Jazykem kurzu je angličtina, je možné využít i polštinu, instrukce budou tlumočeny do češtiny.

O lektorce:  http://www.joannabodzek.com/

„Za sebe mohu říci, že po absolvování kurzu Védského umění, jsem začala tvořit nově, zvýšila se má produktivita i radost z tvorby. Samy od sebe se skrze silný prožitek přítomného okamžiku rozpustily některé dlouhotrvající emocionální problémy.“ Joanna

Cena kurzu: 4300 Kč při včasné platbě do 10. 7. 2017 (4 800 Kč při platbě pozdější)
Platba formou úhrady na účet: 670100-2205378807/6210
Přihlášky a informace na: simicova.h@seznam.cz
Máme omezený počet míst max. 15 lidí.

Základní kurz
11. 8. Pátek 18:00 (příprava prostoru, základní informace k obsahu kurzu)
12. 8. Sobota 10:00 První skupinové setkání, zadání k práci (setkání budou probíhat 2x za den)
18. 8. Pátek 10:00 Poslední zadání k práci, vlastní práce, prezentace výstupů, úklid

Pokračující kurz
11. 8. Pátek 18:00 / příprava prostoru, základní informace k obsahu kurzu
12. 8. Sobota 14:00 / první zadání k práci
17. 8. Čtvrtek 18:00 / poslední zadání k práci
18. 8. Pátek vlastní práce a odpolední prezentace výstupů, úklid

O místě konání:
Tvořit budeme v prostoru bývalého nádraží, které je nyní využíváno pro kulturní akce semináře. Na místě nejsou zavazující otevírací hodiny, můžeme tvořit jak dlouho budeme chtít. Blízko jsou dvě restaurace i možnost ubytování. Centrum města je vzdálené 15 minut pěšky. Více o prostoru: www.plzenzastavka.cz


Materiál na tvorbu:
Na místě budou k dispozici stojany, balicí papír, bílá barva k šepsování podkladu. Doporučené pomůcky: akrylové barvy, měkké olejové pastely, štětce, válečky, kartony, plátna. Barvy, plátna a kartony lze podle aktuální potřeby také zakoupit během kurzu na místě nebo v centru města ve výtvarných potřebách.

Těšíme se na společnou tvorbu. Jste srdečně zváni!
...
O Védském umění
Védské umění je metoda a program založený švédským umělcem Curtem Källmanem (1938-2010). Důležitou částí této metody je „17vedských principů umění a života“. Curt Källman získal názvy těchto principů v roce 1974 od slavného indického učitele meditace Mahrishi Mahesh Yogiho. Curt však získal pouze názvy, veškeré interpretace, cvičení a hlubší porozumění je jeho vlastním přínosem. Metodu rozvinul v 70. a 80. letech minulého století. Stejně tak je tvůrcem názvu metody. „Vedic Art“ je moderní švédská metoda, která byla formálně založena v roce 1988, kdy započal oficiálně její výcvik. 
Text: Johannes Källman

"You do not have to know how to paint or be familiar with all those artistic techniques – just take some paints and choose the colors spontaneously to form shapes and structure them, and it is done! 


From now on you will always want to be closer and closer with yourself. 
That is your destiny..."

Curt Källman
Read more about Vedic Art Origin?
Foundation course is an introduction to the 17 principles leading you to develop the ability to create freely without many restrictions that are found in the more traditional art courses.
Continuation course is a deep-diving into the inner self via self-referring creative dialog and a deeper experience of the 17 principles trough the process of creation.


After completing the foundation course you can continue with Continuation Courses, Teacher Courses and other courses in many places in Europe.

Bacground
Vedic Art is a method and program founded by the Swedish artist Curt Källman (1938-2010). An important part of the method is “The 17 Vedic principles of art and life.” Curt Källman got the names of these 17 Principles in 1974 by the famoues Indian meditation teacher Mahrishi Mahesh Yogi. Curt got only simply the name of the Principles. All interpretations, exercises and understanding was created by Curt himself during the 1970’s and 80’s. Curt Källman also created the name Vedic Art. The Vedic Art method did not exist before Curt Källman. Vedic Art is a modern Swedish method and was formally founded as a training in Sweden in 1988. Vedic Art (R) is a registered trademark. 
Text: Johannes Källman