DIGITAL PRINTING

ljus framtid spås för digital textiltryck.

Ljus framtid för digital textiltryck förutspås bland andra av Smithers Pira en världsauktoritet på tryck.

"Det sker en stor förändring inom textiltryck. Detta drivs av ett antal faktorer, inklusive framsteg inom digitala textilskrivare och bläck, samt efterfrågan på kortare serier, snabbare produktionstider och “customisation” av textila produkter för hemmet och mode och även konst. 
Digital textiltryck passar dessa marknadskrav och erbjuder ett nytt, grönare sätt att producera enastående textilier. "

När priset på digital textilpressning sjunker och kvaliteten på dessa produkter fortsätter att stiga, kan du förvänta dig att se en jätteboom i det här marknadssegmentet under det närmaste året som även därutöver fortsätter att stiga stadigt.

Industrin förväntas växa i snabb takt på grund av ökningen av antalet investeringar av de främsta marknadsaktörerna. Dessutom förväntas FoU-projekten som fokuserar på bättre och kostnadseffektiva digitala textilbläckberedningar ge stora möjligheter till tillväxt för hela marknaden.

 

Digitala textiltrycksmetoder har bidragit till en framväxande industri och tillväxten har ökat utvecklingen av marknaden för digital textilfärg. De färger som används på  kläder samt på storformat rullar av textilier har förtjänat stor popularitet över olika applikationer och sektorer. Ökningen av efterfrågan på 3D-tryckteknik har också utökat marknaden för digitala textiltryckfärger, vare sig det gäller kläder, hushållsteknik eller textilier.

 

future trends

 

by J